تحلیل بایا

خدمات حرفه ائی مشاوره در حوزه های مختلف مالی

برنامه ریزی مالی فقط در مورد ساخت پول نیست - این در مورد ایجاد فرصت های جدید برای رسیدن به اهداف شما است.

نگرانی های مالی امروز

.....

راه حل های ما

درباره ما

... .

Graphs
  • ما مشاورین مالی حرفه ائی هستیم ، که در زمینه های تامین مالی ، کسب و کار ، مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، طراحی سیستم های مالی اداری ، کنترلهای داخلی و خدمات حسابداری و حسابرسی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آعاز نموده ایم 

بیشتر بدانید

چگونه به یک قرارداد همکاری برسیم

...

۱
با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید با ما تماس بگیریدبا ما تماس بگیریدبا ما تماس بگیرید

۲
برگزاری جلسه اولیه

برگزاری جلسه اولیه برگزاری جلسه اولیه برگزاری جلسه اولیه برگزاری جلسه اولیه برگزاری جلسه اولیه

۳
تصمیم گیری برای همکاری

تصمیم گیری برای همکاری تصمیم گیری برای همکاری تصمیم گیری برای همکاری تصمیم گیری برای همکاری

مالیات

برای جلوگیری از پرداخت مالیات اضافی شما را توصیه می کنم به داشتن یک سیستم حسابداری بروز و استاندارد

علی اکبر گودرزی مدیر عامل

تراکنش های بانکی

با یک مشاوره صحیح می توان ریسک مالیاتی تراکنش های بانکی را به میزان قابل توجهی کاهش داد  

علی اکبر گودرزی مدیر عامل