برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی صرفا کسب ثروت و افزایش حجم نقدینگی شما نیست بلکه داشتن یک سیاست مناسب است که به تناسب آن بتوانیم با کمترین زمان و سرمایه نقدی بیشترین ارزش افزوده را بدست آوریم این  مسئله پیش روی ماست . برای این کار نیازمند آن هستیم تا با هدف گذاری های مناسب و بکار گیری تکنیک های حسابداری به بهترین تحلیل از اطلاعات مالی خود دست یافته و بهترین تصمیم را بگیریم .

چگونه خدمات مشاوره مالی می تواند به شما کمک کند ؟

مشاوره مالی ، مالیاتی و بیمه ائی

خدمات حسابداری و حسابرسی

مشاوره مدیریت و کسب و کار

تنظیم قرارداد ها و نظارت بر اجرای قراردادها

پذیرش وکالت حقوقی ، مالیاتی و ...

پیگیری امور مربوط به مراجعات برون سازمانی

Graphs

اهداف ما

  • اهداف ما برای دستیابی به یک برنامه ریزی مالی مناسب :
  • تعیین اهداف سازمان یکی از مهمترین مسائل پیش روی شماست .

طراحی یک طرح  که موجب صرفه جویی در سرمایه های نقدی  شما  گردد . می تواند  به رشد فعالیت کاری تان کمک می کند، که نتیجه آن رسیدن به انتفاع بیشتر است .

  • به نحوی عمل کنید که از لحاظ مالی در شرایط  ایمن قرار بگیرید

با روشی  مناسب  مدیریت سرمایه کنید تا علاوره بر رشد ثروت ، با ابزارهای مناسب کنترلی از ثروت خود نیز محافظت نمائید و با اطمینان خاطرمنتظر آینده باشید.

  • بین مسائل کار و زندگی خود تعادل برقرار کنید  .

سازمان شما باید به نحوی مدیریت گردد تا علاوه بر آنکه در امور کاری دارای آرامش هستید .  برای امور شخصی خود نیز آزادانه زمان لازم را در اختیار داشته باشید .

  • مدیریت وجوه نقد

در صورتیکه فعالیت شما بگونه ایست که نیاز به ورود سرمایه در گردش از طریق استقراض هستید . جریان نقدی خود را بگونه ائی مدیریت نمائید که توان لازم برای باز پرداخت آنها را در سررسید داشته باشید و نگرانی از این بابت متوجه شما نباشد .

  • طرح های توسعه و سرمایه گذاری را دنبال کنید

پیشرفت در کار با توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری های جدید تحقق می یابد . پس لازم است در کسب و کار خود برای این امر برنامه ریزی مناسب را در دستور کار خود  داشته باشید .

  • استراتژی های کاهش مالیات را مد نظرقرار دهید

با توجه به اصلاحات گسترده در نظام مالیاتی کشور می باید از استراتژی های قانونی برای جلو گیری از پرداخت مالیات اضافی استفاده نمود که این مسئله صرفا" با برخورداری از تخصص مشاوران مجرب در این حوزه میسر خواهد بود .

مهم نیست چه مرحله ای از زندگی مالی شما در آن هستید، ما می توانیم به شما کمک کنیم که از آنچه که دارید بیشترین بهره را ببرید.