تاریخچه :

موسسه تحلیل بایا درتاریخ  ۱۳۸۹/۰۵/۳۱ با شماره ۲۶۰۸۹ در اداره کل ثبت شرکتهای تهران به منظور ارائه خدمات حرفه ائی در زمینه مشاوره مالی ، مالیاتی و خدمات حسابداری و حسابرسی به ثبت رسید و همزمان همکاری خود را با شرکتهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی آغاز نموده و تاکنون نیز ادامه دارد .

About Us
فلسفه کاری ما :

ما محصولی ارائه نمی دهیم ، ما ارائه دهنده مشاوره حرفه ائی مالی هستیم .

و این بدان معنی است که صرفا

مشتریان ما تنها ذینفعان ما هستند ، پس سعی ما ارائه خدمات حرفه ائی است در جهت منافع مشتریان

در مورد استراتژی های ما بیشتر بدانید

چه کمکی به شما می توانیم بکنیم؟

ما با تحلیلی مناسب می توانیم شما را در تصمیم گیریهای استراتژی سازمان تان یاری کنیم

برنامه ریزی مالی صرفا کسب ثروت و افزایش حجم نقدینگی نیست ، بلکه داشتن یک سیاست مناسب  است ، که به تناسب آن بتوانیم با کمترین زمان و سرمایه نقدی بیشترین ارزش افزوده را بدست آوریم . این مسئله پیش روی ماست . برای این کار نیازمند آن هستیم تا با هدف گذاری های مناسب و بکار گیری تکنیک های حسابداری ، با بهترین تحلیل از اطلاعات مالی بهترین تصمیم را بگیریم .

  • ما مشاورین مالی حرفه ائی هستیم ، که در زمینه های تامین مالی ، کسب و کار ، مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، طراحی سیستم های مالی اداری ، کنترلهای داخلی و خدمات حسابداری و حسابرسی فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آعاز نموده ایم 

چگونه می توانیم کمک کنیم؟

شعار اساسی موسسه ما

......

مدل های ارائه خدمات مشاوره

۱-۱.  مشاوره صرفا مالی اداری : این مشاوره ها شامل مشاوره در زمینه های مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، تامین مالی و طراحی سیستم های مالی و منابع انسانی می گردد

۲-۱.  مشاوره کسب و کار : در این مدل از مشاوره  ، ما می توانیم در زمینه توسعه کسب و کار شما از جمله پیاده سازی ساختارهای توزیع و فروش و برندینگ  ، اصلاح ساختارهای تولید و کاهش هزینه ها و ضایعات تولید ، و همچنین ایجاد ساختارهای تامین مالی و انبارش کالاها ، شما را یاری کنیم.

   ۳-۱. مشاوره مدیریت : مشاوره در زمینه های مختلف و انجام تمامی اموری که نیاز به پیگیری های تخصصی برون سازمانی و مراجعات به سازمانهای ذیربط داشته باشد از جمله فعالیت هایی است که ما میتواانیم در این مدل به شما ارائه نمائیم .

Picture 1

مدل های ارائه خدمات حسابداری و مدیریت امور مالی

۱-۲. خدمات حسابداری برون سازمانی : در این مدل تمامی فرآیند های عمالیاتی حسابداری شما در محل دفتر موسسه انجام می پذیرید و مستندات پس از پردازش و ثبت در دوره  های منظم به شما بازگردانده خواهد شد .

۲-۲.   خدمات حسابداری درون سازمان شما : ما در این مدل نسبت به استقرارتیم مجرب مالی درون سازمان شما اقدام می نمائیم و تمامی فرآیند های مالی با نظارت و توسط تیم موسسه درون سازمان شما انجام می پذیرد .

۳-۲.  خدمات مدیریت امور مالی : در این مدل  تمامی وظایف مدیریت امور مالی توسط موسسه و با معرفی مدیر مالی و تعیین زمان های حضور انجام می پذیرد.

Picture 7

مدل سازی جامع مالی در سازمان از دیدگاه ما :

۱-۳.  ایجاد تیم هماهنگ و با انضباط کاری و متخصص در زمینه های مالی و آشنائی کامل با نحوه جمع آوری و نگهداری مستندات مربوط  به رویدادهای مالی سازمان  شما

۲-۳.  تحلیل فرآیند های سازمان و منطبق نمودن سازمان مالی با بخش های مختلف سازمان شما و آمادگی برای ارائه راه کارهای عملی  جهت گذر از چالش های کاری پیش روی سازمان در بخش های مختلف و همچنین پیاده سازی ساختار کنترل های داخلی در کل سازمان  شما

۳-۳.  تهیه گزارش های مناسب به منظور یاری رساندن صاحبان کسب و کار جهت تصمیم گیری های بموقع و کنترل فرآیند های سازمان به منظور جلوگیری از هرگونه خطا و سوءاستفاده های احتمالی . این گزارشات می بایست در عین سادگی از جامعیت قابل قبولی برخوردا باشد 

Picture 4